اروزیل (Aerosil)

اروزیل با نام علمی فوم سیلیکا (سیلیس فوم)، یک ترکیب شیمیایی سبک و حجیم و به دست آمده از دی اکسید سیلیسیوم است که برای افزایش غلظت مواد، افزایش خواص چسبندگی، ضخامت و … به کار می رود و کاربردهای فراوانی در صنایع بسته بندی، حمل و نقل، صنایع            رنگ و لاستیک و آرایشی بهداشتی و … دارد.

اروزیل با نام علمی فوم سیلیکا (سیلیس فوم)، یک ترکیب شیمیایی سبک و حجیم و به دست آمده از دی اکسید سیلیسیوم است که برای افزایش غلظت مواد، افزایش خواص چسبندگی، ضخامت و … به کار می رود و کاربردهای فراوانی در صنایع بسته بندی، حمل و نقل، صنایع            رنگ و لاستیک و آرایشی بهداشتی و … دارد.

محصولات پیشنهادی