استئاریل الکل (Stearyl Alcohol)

استئاریل الکل یک ترکیب آلی جامد از خانواده الکل های چرب است که کاربردهای فراوانی در رزین ها و صنایع آرایشی و بهداشتی دارد.

استئاریل الکل یک ترکیب آلی جامد از خانواده الکل های چرب است که کاربردهای فراوانی در رزین ها و صنایع آرایشی و بهداشتی دارد.

محصولات پیشنهادی