استن (Acetone)

استن (آستون) یک ترکیب آلی از خانوده کتون هاست. آستن به شکل مایع، ماده ای فرار، بی‌رنگ و به شدت قابل اشتعال است و به عنوان یک حلال مصرف بسیار زیادی در صنایع مختلف از جمله داروسازی، پلاستیک سازی، رنگ و رزین، و صنایع الکلی دارد.

استن (آستون) یک ترکیب آلی از خانوده کتون هاست. آستن به شکل مایع، ماده ای فرار، بی‌رنگ و به شدت قابل اشتعال است و به عنوان یک حلال مصرف بسیار زیادی در صنایع مختلف از جمله داروسازی، پلاستیک سازی، رنگ و رزین، و صنایع الکلی دارد.

محصولات پیشنهادی