اسید فرمیک (Acid Formic)

اسید فرمیک (جوهر مورچه) یا متانوئیک اسید، عضوی از خانواده اسیدهای آلی (کربوکسیلیک اسیدها) می باشد که بصورت طبیعی در نیش حشراتی مانند مورچه و زنبور و همچنین در گیاه گزنه یافت شده ولی بصورت آزمایشگاهی نیز تولید می گردد. این ترکیب شیمیای در صنایع دامی، نساجی، غذایی و آرایشی بهداشتی کاربردهای فراوان دارد.

اسید فرمیک (جوهر مورچه) یا متانوئیک اسید، عضوی از خانواده اسیدهای آلی (کربوکسیلیک اسیدها) می باشد که بصورت طبیعی در نیش حشراتی مانند مورچه و زنبور و همچنین در گیاه گزنه یافت شده ولی بصورت آزمایشگاهی نیز تولید می گردد. این ترکیب شیمیای در صنایع دامی، نساجی، غذایی و آرایشی بهداشتی کاربردهای فراوان دارد.

محصولات پیشنهادی