اسید فسفریک (Phosphoric Acid)

اسید فسفریک یکی از اسیدهای معدنی نسبتا ضعیف است که شکل خالص آن بصورت جامد بوده لیکن در آزمایشگاهها معمولا بصورت محلول آبی استفاده می شود. این اسید در صنایع مختلفی از جمله صنایع دامی، کشاورزی، آرایشی و بهداشتی، غذایی، پزشکی و دندان پزشکی و … دارد.

اسید فسفریک یکی از اسیدهای معدنی نسبتا ضعیف است که شکل خالص آن بصورت جامد بوده لیکن در آزمایشگاهها معمولا بصورت محلول آبی استفاده می شود. این اسید در صنایع مختلفی از جمله صنایع دامی، کشاورزی، آرایشی و بهداشتی، غذایی، پزشکی و دندان پزشکی و … دارد.

محصولات پیشنهادی