اسید فولیک (Folic Acid)

اسید فولیک یا فولات یکی از ویتامین های گروه B می باشد که برای بسیاری از اعمال حیاتی بدن ضروری بوده و نقشی اساسی در عملکرد سیستمهای عصبی و متابولیزم و همچنین در حفظ سلامتی جنین در دوران بارداری دارد. این ترکیب در صنایع دارویی و غذایی و کشاورزی و … کاربردهای فراوانی دارد.

اسید فولیک یا فولات یکی از ویتامین های گروه B می باشد که برای بسیاری از اعمال حیاتی بدن ضروری بوده و نقشی اساسی در عملکرد سیستمهای عصبی و متابولیزم و همچنین در حفظ سلامتی جنین در دوران بارداری دارد. این ترکیب در صنایع دارویی و غذایی و کشاورزی و … کاربردهای فراوانی دارد.

محصولات پیشنهادی