اسید لاکتیک (Lactic Acid)

اسید لاکتیک یک ترکیب آلی است که هم بطور طبیعی در بدن انسان و حیوان و هم بصورت آزمایشگاهی تولید می گردد. این اسید در صنایع دارویی، آرایشی، بهداشتی و غذایی دارد.

اسید لاکتیک یک ترکیب آلی است که هم بطور طبیعی در بدن انسان و حیوان و هم بصورت آزمایشگاهی تولید می گردد. این اسید در صنایع دارویی، آرایشی، بهداشتی و غذایی دارد.

محصولات پیشنهادی