اسید مالیک (Malic Acid)

اسید مالیک (جوهر سیب) یا اسید میوه یکی از اسیدهای کربوکسیلیک بوده که هم بصورت طبیعی در میوه جات و هم بصورت آزمایشگاهی تولید می گردد. این ماده در صنایع دارویی و غذایی کاربردهای فراوانی باشد.

اسید مالیک (جوهر سیب) یا اسید میوه یکی از اسیدهای کربوکسیلیک بوده که هم بصورت طبیعی در میوه جات و هم بصورت آزمایشگاهی تولید می گردد. این ماده در صنایع دارویی و غذایی کاربردهای فراوانی باشد.

محصولات پیشنهادی