ال لیزین (L-Lysine)

ال لیزین یکی از اسید آمینه های ضروری برای بدن است که باید بصورت افزودنی در رژیم غذایی لحاظ گردد. این ترکیب کاربردهای فراوانی در صنایع غذایی، دارویی و دامی دارد.

ال لیزین یکی از اسید آمینه های ضروری برای بدن است که باید بصورت افزودنی در رژیم غذایی لحاظ گردد. این ترکیب کاربردهای فراوانی در صنایع غذایی، دارویی و دامی دارد.

محصولات پیشنهادی