ایزوپروپیل الکل (Isopropyl Alcohol)

ایزوپروپیل الکل یک ترکیب آلی از گروه الکل ها است که با نام های ایزوپروپانول و 2-پروپانول نیز شناخته و کاربردهای فراوانی در صنایع پوشاک و نساجی، داروسازی، آرایشی و بهداشتی، چاپ و … دارد.

ایزوپروپیل الکل یک ترکیب آلی از گروه الکل ها است که با نام های ایزوپروپانول و 2-پروپانول نیز شناخته و کاربردهای فراوانی در صنایع پوشاک و نساجی، داروسازی، آرایشی و بهداشتی، چاپ و … دارد.

محصولات پیشنهادی