ایزو تیازولین (Isothiazolinone)

ایزو تیازولین یک ترکیب آلی است که از منابع طبیعی از جمله جلبکها و باکتری ها بدست می آید و به دلیل بی ضرر بودن در دوزهای مجاز، کاربردهای فراوانی در صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی، غذایی، تصفیه آب و فاضلاب و … دارد.

ایزو تیازولین یک ترکیب آلی است که از منابع طبیعی از جمله جلبکها و باکتری ها بدست می آید و به دلیل بی ضرر بودن در دوزهای مجاز، کاربردهای فراوانی در صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی، غذایی، تصفیه آب و فاضلاب و … دارد.

محصولات پیشنهادی