ایی جی ام اس (EGMS)

ای جی ام اس (اتیلن گلیکول مونو استئارات) یک ترکیب روان کننده از خانواده سورفکتانت های غیر یونی است که در صنایع پلاستیک سازی، آرایشی و بهداشتی، دارویی و … کاربرد دارد.

ای جی ام اس (اتیلن گلیکول مونو استئارات) یک ترکیب روان کننده از خانواده سورفکتانت های غیر یونی است که در صنایع پلاستیک سازی، آرایشی و بهداشتی، دارویی و … کاربرد دارد.

محصولات پیشنهادی