بوتیل گلایکول (Butyl Glycol)

بوتیل گلایکول یک ترکیب آلی به شکل مایعی شفاف، بی رنگ و روغنی شکل است که در آب و برخی حلالهای آلی حل می شود. این ماده در موارد متعددی از جمله صنایع چاپ، رنگ سازی، نساجی، شوینده ها و … کاربرد دارد.

بوتیل گلایکول یک ترکیب آلی به شکل مایعی شفاف، بی رنگ و روغنی شکل است که در آب و برخی حلالهای آلی حل می شود. این ماده در موارد متعددی از جمله صنایع چاپ، رنگ سازی، نساجی، شوینده ها و … کاربرد دارد.

محصولات پیشنهادی