دی میتل فرمامید (Dimethylformamide)

دی میتل فرمامید (DMF) یک ترکیب آلی است که بصورت مایعی شفاف، بی‌رنگ و قابل انحلال‌ در آب می باشد. این ماده یک حلال دو قطبی بوده که کاربرد های گسترده‌ ای در صنایع به‌ عنوان حلال یا افزودنی دارد. از جمله موارد مصرف این ترکیب در صنایع داروسازی، نساجی، پتروشیمی، تصفیه آب، رنگ سازی، چسب، عایق کاری و … می باشد.

دی میتل فرمامید (DMF) یک ترکیب آلی است که بصورت مایعی شفاف، بی‌رنگ و قابل انحلال‌ در آب می باشد. این ماده یک حلال دو قطبی بوده که کاربرد های گسترده‌ ای در صنایع به‌ عنوان حلال یا افزودنی دارد. از جمله موارد مصرف این ترکیب در صنایع داروسازی، نساجی، پتروشیمی، تصفیه آب، رنگ سازی، چسب، عایق کاری و … می باشد.

محصولات پیشنهادی