دی پروپیلن گلایکول (Dipropylene Glycol)

دی پروپیلن گلایکول (DPG) ترکیبی آلی از خانواده گلایکول ها (الکل های دو عاملی) است که شکل ظاهری آن بصورت مایعی بی رنگ و محلول در آب است. این ماده در صنایع آرایشی و بهداشتی، نساجی و … کاربرد.

دی پروپیلن گلایکول (DPG) ترکیبی آلی از خانواده گلایکول ها (الکل های دو عاملی) است که شکل ظاهری آن بصورت مایعی بی رنگ و محلول در آب است. این ماده در صنایع آرایشی و بهداشتی، نساجی و … کاربرد.

محصولات پیشنهادی