دی کلسیم فسفات (DCP یا Dicalcium Phosphate) دارویی

دی کلسیم فسفات (فسفات کلسیم دی بازیک) از ۲۸ درصد کلسیم و مابقی آن را فسفر تشکیل می دهد و معمولا بصورت پودری سفید رنگی با قابلیت حل شدن در آب است. این ترکیب دارای گریدهای دارویی و دامی بوده و به دلیل دارا بودن عناصر فسفر و کلسیم کاربردهای زیادی در صنایع مختلف از جمله صنایع دارویی، غذایی، دامی، کشاورزی، بهداشتی و … دارد.

دی کلسیم فسفات (فسفات کلسیم دی بازیک) از ۲۸ درصد کلسیم و مابقی آن را فسفر تشکیل می دهد و معمولا بصورت پودری سفید رنگی با قابلیت حل شدن در آب است. این ترکیب دارای گریدهای دارویی و دامی بوده و به دلیل دارا بودن عناصر فسفر و کلسیم کاربردهای زیادی در صنایع مختلف از جمله صنایع دارویی، غذایی، دامی، کشاورزی، بهداشتی و … دارد.

محصولات پیشنهادی