رزین آلکیدی بلند (Long Oil Alkyd Resin)

رزین آلکیدی از خانواده رزین های پلی استر می باشد. آلکیدها از واکنش یک روغن (اسید چرب) و یک پلی ال (الکل چند عاملی) و یک انیدرید (اسید چند عاملی) تشکیل می شوند. درصد روغن موجود در آلکید رزین ها که طول روغن نامیده میشود، خاصیت و دسته بندی این ماده (طول روغن بلند، متوسط و کوتاه) را تعیین می کند. رزین آلکید با طول روغن بلند، خواص روغنی بیشتری از خود نشان می دهد و دارای کاربردهای فراوانی در صنایع از جمله صنعت رنگ (مثل رنگ روغنی ساختمانی، رنگهای تزئینی و ضد زنگ، پوشش روی چوب و فلز، رنگهای ضد خوردگی و …) دارد.

رزین آلکیدی از خانواده رزین های پلی استر می باشد. آلکیدها از واکنش یک روغن (اسید چرب) و یک پلی ال (الکل چند عاملی) و یک انیدرید (اسید چند عاملی) تشکیل می شوند. درصد روغن موجود در آلکید رزین ها که طول روغن نامیده میشود، خاصیت و دسته بندی این ماده (طول روغن بلند، متوسط و کوتاه) را تعیین می کند. رزین آلکید با طول روغن بلند، خواص روغنی بیشتری از خود نشان می دهد و دارای کاربردهای فراوانی در صنایع از جمله صنعت رنگ (مثل رنگ روغنی ساختمانی، رنگهای تزئینی و ضد زنگ، پوشش روی چوب و فلز، رنگهای ضد خوردگی و …) دارد.

محصولات پیشنهادی