روغن سیلیکون 1000(Silicon Oil 1000)

روغن سیلیکون1000 یک روغن سیلیکونی پلی دی متیل سیلوکسان و بصورت مایعی شفاف و بی رنگ است که غیر قابل اشتعال و غیر سمی می باشد و با ویسکوزیسته 1000  میلیمتر در ثانیه دارای چسبندگی بالاییست که با تغییر دما، دچار تغییرات چندانی نمی شود. این ترکیب خنثی، بدون بو و مزه است و در صنایع بهداشتی، داروسازی، پلاستیک سازی، نفت و گاز، کاغذ سازی، غذایی، نساجی و … کاربرد دارد.

روغن سیلیکون1000 یک روغن سیلیکونی پلی دی متیل سیلوکسان و بصورت مایعی شفاف و بی رنگ است که غیر قابل اشتعال و غیر سمی می باشد و با ویسکوزیسته 1000  میلیمتر در ثانیه دارای چسبندگی بالاییست که با تغییر دما، دچار تغییرات چندانی نمی شود. این ترکیب خنثی، بدون بو و مزه است و در صنایع بهداشتی، داروسازی، پلاستیک سازی، نفت و گاز، کاغذ سازی، غذایی، نساجی و … کاربرد دارد.

محصولات پیشنهادی