روغن سیلیکون 350(Silicon Oil 350)

روغن سیلیکون350 یک روغن سیلیکونی پلی دی متیل سیلوکسان و بصورت مایعی شفاف و بی رنگ است که غیر قابل اشتعال و غیر سمی می باشد و دارای ویسکوزیسته 350  میلیمتر در ثانیه است که با تغییر دما، دچار تغییرات چندانی نمی شود. این ترکیب خنثی، بدون بو و مزه است و در صنایع آرایشی و بهداشتی، داروسازی، پلاستیک سازی، نفت و گاز، الکترونیک، غذایی، ساختمان سازی و … کاربرد دارد.

روغن سیلیکون350 یک روغن سیلیکونی پلی دی متیل سیلوکسان و بصورت مایعی شفاف و بی رنگ است که غیر قابل اشتعال و غیر سمی می باشد و دارای ویسکوزیسته 350  میلیمتر در ثانیه است که با تغییر دما، دچار تغییرات چندانی نمی شود. این ترکیب خنثی، بدون بو و مزه است و در صنایع آرایشی و بهداشتی، داروسازی، پلاستیک سازی، نفت و گاز، الکترونیک، غذایی، ساختمان سازی و … کاربرد دارد.

محصولات پیشنهادی