سدیم ساخارین (Sodium Saccharin)

سدیم ساخارین که از آن به عنوان شکر مصنوعی نیز یاد می شود، نوعی نمک بوده و از نظر اسیدیته ماده ای خنثی محسوب می گردد. این ماده که در آزمایشگاه تولید می گردد بصورت بلورهای سفید رنگ و بی بو بوده و از جمله شیرین کننده های مصنوعی می باشد که بر خلاف شکر کالری کمی داشته و سبب  افزایش قند خون نمی شود. این ماده در دو گرید غذایی و صنعتی موجود بوده و در صنایع غذایی، بهداشتی و دارویی، فلزی، کشاورزی و … کاربرد دارد.

سدیم ساخارین که از آن به عنوان شکر مصنوعی نیز یاد می شود، نوعی نمک بوده و از نظر اسیدیته ماده ای خنثی محسوب می گردد. این ماده که در آزمایشگاه تولید می گردد بصورت بلورهای سفید رنگ و بی بو بوده و از جمله شیرین کننده های مصنوعی می باشد که بر خلاف شکر کالری کمی داشته و سبب  افزایش قند خون نمی شود. این ماده در دو گرید غذایی و صنعتی موجود بوده و در صنایع غذایی، بهداشتی و دارویی، فلزی، کشاورزی و … کاربرد دارد.

محصولات پیشنهادی