سدیم فرمات (Sodium Formate)

سدیم فرمات (سدیم فرمیات یا سدیم متانوات) در واقع نمک سدیم اسید فرمیک بوده و شکل ظاهری آن معمولا بصورت دانه های پودری سفید رنگ می باشد. این ترکیب در صنایع غذایی، رنگ، چاپ، نساجی، دامی و کشاورزی، حفاری، تولید ضد یخ و … مصرف دارد.

سدیم فرمات (سدیم فرمیات یا سدیم متانوات) در واقع نمک سدیم اسید فرمیک بوده و شکل ظاهری آن معمولا بصورت دانه های پودری سفید رنگ می باشد. این ترکیب در صنایع غذایی، رنگ، چاپ، نساجی، دامی و کشاورزی، حفاری، تولید ضد یخ و … مصرف دارد.

محصولات پیشنهادی