سدیم لوریل اتر سولفات (Sodium Lauryl Ether Sulfate)

سدیم لوریل اتر سولفات (تگزاپون) یا SLES یک ماده سورفکتانت (مواد فعال سطحی) غیریونی از خانواده آلکیل اتر سولفات‌ها بوده که شکل ظاهری آن بصورت خمیرشکل نیمه شفاف به رنگ نسبتا سفید با بویی ملایم است. این ماده که یک تشکیل دهنده عالی کف می باشد در صنایع آرایشی و بهداشتی، داروسازی، انواع شوینده ها و … کاربرد دارد.

سدیم لوریل اتر سولفات (تگزاپون) یا SLES یک ماده سورفکتانت (مواد فعال سطحی) غیریونی از خانواده آلکیل اتر سولفات‌ها بوده که شکل ظاهری آن بصورت خمیرشکل نیمه شفاف به رنگ نسبتا سفید با بویی ملایم است. این ماده که یک تشکیل دهنده عالی کف می باشد در صنایع آرایشی و بهداشتی، داروسازی، انواع شوینده ها و … کاربرد دارد.

محصولات پیشنهادی