سدیم لوریل سولفات رشته ای (Sodium Lauryl Sulfate String)

سدیم لوریل سولفات رشته ای (SLS String) یک ماده سورفکتانت (مواد فعال سطحی) غیریونی بوده که شکل ظاهری آن بصورت رشته های سفید (کرم رنگ) است و غیر از تولید آزمایشگاهی، بطور طبیعی از روغن پالم و روغن نارگیل یا روغن هسته خرما نیز بدست می آید. این ماده در صنایع آرایشی و بهداشتی، داروسازی، نساجی، نفت و گاز، انواع شوینده ها و … کاربرد دارد.

سدیم لوریل سولفات رشته ای (SLS String) یک ماده سورفکتانت (مواد فعال سطحی) غیریونی بوده که شکل ظاهری آن بصورت رشته های سفید (کرم رنگ) است و غیر از تولید آزمایشگاهی، بطور طبیعی از روغن پالم و روغن نارگیل یا روغن هسته خرما نیز بدست می آید. این ماده در صنایع آرایشی و بهداشتی، داروسازی، نساجی، نفت و گاز، انواع شوینده ها و … کاربرد دارد.

محصولات پیشنهادی