سدیم لوریل سولفات پودری (Sodium Lauryl Sulfate Powder)

سدیم لوریل سولفات پودری (SLS Powder) یک ماده سورفکتانت (مواد فعال سطحی) غیریونی بوده که شکل ظاهری آن بصورت کریستال یا پودری سفید (کرم رنگ) است و غیر از تولید آزمایشگاهی، بطور طبیعی از روغن پالم و روغن نارگیل یا روغن هسته خرما نیز بدست می آید. این ماده در صنایع آرایشی و بهداشتی، داروسازی، ، نساجی، نفت و گاز، انواع شوینده ها و … کاربرد دارد.

سدیم لوریل سولفات پودری (SLS Powder) یک ماده سورفکتانت (مواد فعال سطحی) غیریونی بوده که شکل ظاهری آن بصورت کریستال یا پودری سفید (کرم رنگ) است و غیر از تولید آزمایشگاهی، بطور طبیعی از روغن پالم و روغن نارگیل یا روغن هسته خرما نیز بدست می آید. این ماده در صنایع آرایشی و بهداشتی، داروسازی، ، نساجی، نفت و گاز، انواع شوینده ها و … کاربرد دارد.

محصولات پیشنهادی