سدیم هگزا متا فسفات (Sodium hexametaphosphate)

سدیم هگزا متا فسفات (SHMP) که با نام تجاری کالگون (Calgon) نیز شناخته می شود، جزو ترکیبات زنجیره ای می باشد که دارای زنجیره های متا فسفات می باشد و در یک ساختار شش وجهی قرار دارد. این ساختار شش وجهی، اصلی ترین قسمت این ترکیب شیمیایی می باشد. در واقع ساختار سدیم هگزا متا فسفات بسیار شبیه به ساختار پلمیرها می باشد که شکل ظاهری آن بلورهای سفید رنگ است .این ترکیب در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی، کاغذسازی، نساجی، نفت و پتروشیمی، تصفیه آب و … کاربرد دارد.

سدیم هگزا متا فسفات (SHMP) که با نام تجاری کالگون (Calgon) نیز شناخته می شود، جزو ترکیبات زنجیره ای می باشد که دارای زنجیره های متا فسفات می باشد و در یک ساختار شش وجهی قرار دارد. این ساختار شش وجهی، اصلی ترین قسمت این ترکیب شیمیایی می باشد. در واقع ساختار سدیم هگزا متا فسفات بسیار شبیه به ساختار پلمیرها می باشد که شکل ظاهری آن بلورهای سفید رنگ است .این ترکیب در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی، کاغذسازی، نساجی، نفت و پتروشیمی، تصفیه آب و … کاربرد دارد.

محصولات پیشنهادی