سدیم پرکربنات (Sodium Percarbonate)

سدیم پرکربنات (سدیم کربنات، سودا یا سودای شستنی) نمک دی سدیم اسید کربنیک بوده که ترکیبی غیر آلی و بعنوان یک باز با قدرت متوسط می باشد. شکل ظاهری این ماده بصورت جامد سفید رنگ بوده که قابلیت حل شدن در آب دارد. این ترکیب در تولید انواع شوینده های خانگی و صنعتی بسیار پرکاربرد بوده و در صنایع کاغذ سازی و شیشه سازی و … نیز مصرف می گردد.

سدیم پرکربنات (سدیم کربنات، سودا یا سودای شستنی) نمک دی سدیم اسید کربنیک بوده که ترکیبی غیر آلی و بعنوان یک باز با قدرت متوسط می باشد. شکل ظاهری این ماده بصورت جامد سفید رنگ بوده که قابلیت حل شدن در آب دارد. این ترکیب در تولید انواع شوینده های خانگی و صنعتی بسیار پرکاربرد بوده و در صنایع کاغذ سازی و شیشه سازی و … نیز مصرف می گردد.

محصولات پیشنهادی