سویا لسیتین (Soy Lecithin)

سویا لسیتین ترکیبی از فسفولیپید ها و سایر ترکیبات غیر فسفولیپید بوده و یک محصول فرعی تولید روغن سویا است که از سویا به صورت مکانیکی یا شیمیایی استخراج می شود. شکل ظاهری این ماده معمولا بصورت مایع روغنی به رنگ قهوه‌ای مایل به زرد است ولی بصورت گرانول نیز موجود می باشد. این ترکیب در صنایع غذایی، داروسازی، کشاورزی و دامی، رنگ و … مصرف دارد.

سویا لسیتین ترکیبی از فسفولیپید ها و سایر ترکیبات غیر فسفولیپید بوده و یک محصول فرعی تولید روغن سویا است که از سویا به صورت مکانیکی یا شیمیایی استخراج می شود. شکل ظاهری این ماده معمولا بصورت مایع روغنی به رنگ قهوه‌ای مایل به زرد است ولی بصورت گرانول نیز موجود می باشد. این ترکیب در صنایع غذایی، داروسازی، کشاورزی و دامی، رنگ و … مصرف دارد.

محصولات پیشنهادی