سیکلوهگزانون (Cyclohexanone)

سیکلوهگزانون (کتون هگزامتیلن یا پیملیک کتون) مایعی آلی و نسبتا بی رنگ است که هم بصورت طبیعی و هم بصورت سنتز در آزمایشگاه تولید می شود. این ماده یک کتون حلقوی روغنی است که کاربردهای بسیاری در صنایع نایلون سازی، آرایشی و بهداشتی، کشاورزی، نساجی، رنگ سازی، پلاستیک سازی، لاستیک سازی و … دارد.

سیکلوهگزانون (کتون هگزامتیلن یا پیملیک کتون) مایعی آلی و نسبتا بی رنگ است که هم بصورت طبیعی و هم بصورت سنتز در آزمایشگاه تولید می شود. این ماده یک کتون حلقوی روغنی است که کاربردهای بسیاری در صنایع نایلون سازی، آرایشی و بهداشتی، کشاورزی، نساجی، رنگ سازی، پلاستیک سازی، لاستیک سازی و … دارد.

محصولات پیشنهادی