سی ام سی (CMC)

سی ام سی یا کربوکسی متیل سلولز (Carboxy Methyl Cellulose) نوعی نمک صمغی شکل دارای بار آنیونی (منفی) و یک مشتق سلولزی قابل انحلال در آب می باشد. این ماده معمولا به سه گرید غذایی، صنعتی و شوینده ها دسته بندی می شود. بعنوان مثال به علت خواصی از جمله افزایش ویسکوزیته و تشدید خصلت ژلاتینی مواد، در صنایع غذایی کاربرد گسترده ای دارد. بطور کل این ترکیب در صنایع غذایی، نساجی، کاغذ سازی، کشاورزی، ساختمان سازی، رنگ و رزین، پتروشیمی، آرایشی و بهداشتی، کاشی و سرامیک، چسب سازی و … مصرف دارد.

سی ام سی یا کربوکسی متیل سلولز (Carboxy Methyl Cellulose) نوعی نمک صمغی شکل دارای بار آنیونی (منفی) و یک مشتق سلولزی قابل انحلال در آب می باشد. این ماده معمولا به سه گرید غذایی، صنعتی و شوینده ها دسته بندی می شود. بعنوان مثال به علت خواصی از جمله افزایش ویسکوزیته و تشدید خصلت ژلاتینی مواد، در صنایع غذایی کاربرد گسترده ای دارد. بطور کل این ترکیب در صنایع غذایی، نساجی، کاغذ سازی، کشاورزی، ساختمان سازی، رنگ و رزین، پتروشیمی، آرایشی و بهداشتی، کاشی و سرامیک، چسب سازی و … مصرف دارد.

محصولات پیشنهادی