فتالیک انیدرید (Phthalic Anhydride)

فتالیک انیدرید (PA) فرم تجاری اصلی اسید فتالیک بوده و شکل ظاهری آن معمولا بصورت جامد سفید یا بی رنگ می باشد که به دو روش آزمایشگاهی (برای حجم پایین) و صنعتی (برای حجم بالا) تولید می گردد. این ماده در صنایع رزین و پلاستیک سازی، لاستیک سازی، رنگ سازی، داروسازی، غذایی، آرایشی و بهداشتی و … دارد.

فتالیک انیدرید (PA) فرم تجاری اصلی اسید فتالیک بوده و شکل ظاهری آن معمولا بصورت جامد سفید یا بی رنگ می باشد که به دو روش آزمایشگاهی (برای حجم پایین) و صنعتی (برای حجم بالا) تولید می گردد. این ماده در صنایع رزین و پلاستیک سازی، لاستیک سازی، رنگ سازی، داروسازی، غذایی، آرایشی و بهداشتی و … دارد.

محصولات پیشنهادی