فنول کریستال (Phenol Crystal)

فنول کریستال یک ترکیب آلی و از دسته الکل ها بوده که از اتصال یک گروه هیدروکسل به همراه یک حلقه بنزنی به وجود می‌آید و فرم ظاهری آن بصورت کریستالهای سوزنی شکل سفید رنگ یا شفاف می باشد. این ماده در صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی، پلاستیک و نایلون سازی، نساجی و … به کار می رود.

فنول کریستال یک ترکیب آلی و از دسته الکل ها بوده که از اتصال یک گروه هیدروکسل به همراه یک حلقه بنزنی به وجود می‌آید و فرم ظاهری آن بصورت کریستالهای سوزنی شکل سفید رنگ یا شفاف می باشد. این ماده در صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی، پلاستیک و نایلون سازی، نساجی و … به کار می رود.

محصولات پیشنهادی