متیل استات (Methyl Acetate)

متیل استات (متیل اتانوئات یا متیل استر اسید استیک) از واکنش متانول با استیک اسید و سپس تقطیر محصول نهایی تولید میشود. همچنین بطور طبیعی در میوه هایی مانند موز و سیب نیز موجود می باشد. این ماده یک حلال قوی محسوب شده در صنایعی از جمله صنایع رنگ و رزین، چسب ها، آرایشی و بهداشتی، جوهر پرینتر، پاک کننده ها، نساجی، موتور سازی، کشاورزی و … کاربرد دارد.

متیل استات (متیل اتانوئات یا متیل استر اسید استیک) از واکنش متانول با استیک اسید و سپس تقطیر محصول نهایی تولید میشود. همچنین بطور طبیعی در میوه هایی مانند موز و سیب نیز موجود می باشد. این ماده یک حلال قوی محسوب شده در صنایعی از جمله صنایع رنگ و رزین، چسب ها، آرایشی و بهداشتی، جوهر پرینتر، پاک کننده ها، نساجی، موتور سازی، کشاورزی و … کاربرد دارد.

محصولات پیشنهادی