متیل متا اکریلات (Methyl Methacrylate)

متیل متا اکریلات (متا اکریلیک اسید) یک ماده پلیمری سخت و غیر قابل حل در آب می باشد که شکل ظاهری آن معمولا بصورت مایعی شفاف و بی رنگ با بویی تند است. این ترکیب در صنایع خودرو سازی، ساختمان سازی، الکترونیک، پلاستیک و … مصرف دارد.

متیل متا اکریلات (متا اکریلیک اسید) یک ماده پلیمری سخت و غیر قابل حل در آب می باشد که شکل ظاهری آن معمولا بصورت مایعی شفاف و بی رنگ با بویی تند است. این ترکیب در صنایع خودرو سازی، ساختمان سازی، الکترونیک، پلاستیک و … مصرف دارد.

محصولات پیشنهادی