متیل پارابن (Methylparaben)

متیل پارابن (نپاژین) یک متیل استر پارا هیدروکسی بنزوئیک اسید است که از واکنش  4-هیدروکسی بنزوئیک اسید با متانول حاصل می شود و بطور طبیعی نیز در برخی میوه ها از جمله اخته موجود می باشد. این ماده خاصیت ضد قارچی و ضد میکروبی و نگهدارنگی بالایی دارد و در صنایعی مثل صنایع غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی و … کاربرد دارد.

متیل پارابن (نپاژین) یک متیل استر پارا هیدروکسی بنزوئیک اسید است که از واکنش  4-هیدروکسی بنزوئیک اسید با متانول حاصل می شود و بطور طبیعی نیز در برخی میوه ها از جمله اخته موجود می باشد. این ماده خاصیت ضد قارچی و ضد میکروبی و نگهدارنگی بالایی دارد و در صنایعی مثل صنایع غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی و … کاربرد دارد.

محصولات پیشنهادی