منو کلسیم فسفات دامی (Mono Calcium Phosphate)

منو کلسیم فسفات (MCP) از طریق واکنش شیمیایی اسید فسفریک و کربنات کلسیم تولید می گردد و بصورت گسترده به عنوان افزودنی غذایی و مکمل برای کلسیم و فسفر در دو بخش انسانی، دام و طیور مورد استفاده قرار می گیرد. این ترکیب کاربردهای فراوانی در صنایع دام و طیور، سرامیک و کاشی، رنگ، صنایع شیمیایی و … دارد.

منو کلسیم فسفات (MCP) از طریق واکنش شیمیایی اسید فسفریک و کربنات کلسیم تولید می گردد و بصورت گسترده به عنوان افزودنی غذایی و مکمل برای کلسیم و فسفر در دو بخش انسانی، دام و طیور مورد استفاده قرار می گیرد. این ترکیب کاربردهای فراوانی در صنایع دام و طیور، سرامیک و کاشی، رنگ، صنایع شیمیایی و … دارد.

محصولات پیشنهادی