نرمال بوتانول (N-Butanol)

نرمال بوتانول (بوتیل الکل) یک نوع الکل ساده و با شکل ظاهری مایع بی رنگ و خنثی است که حلال خوبی برای چربی ها و روغن ها می باشد. این ترکیب بعنوان یک حلال شیمیایی مناسب، مصارف بسیاری در صنایع پلاستیک سازی، کاغذ، نساجی، رنگ سازی و … دارد.

نرمال بوتانول (بوتیل الکل) یک نوع الکل ساده و با شکل ظاهری مایع بی رنگ و خنثی است که حلال خوبی برای چربی ها و روغن ها می باشد. این ترکیب بعنوان یک حلال شیمیایی مناسب، مصارف بسیاری در صنایع پلاستیک سازی، کاغذ، نساجی، رنگ سازی و … دارد.

محصولات پیشنهادی