پروپیلن کربنات (Propylene Carbonate)

پروپیلن کربنات یک حلال قطبی آلی بصورت مایعی بی رنگ و بی بو است که  از پروپیلن گلایکول به دست می آید. این ماده در صنایع آرایشی و بهداشتی، چسب سازی، داروسازی، کشاورزی، باتری سازی و … کاربرد دارد.

پروپیلن کربنات یک حلال قطبی آلی بصورت مایعی بی رنگ و بی بو است که  از پروپیلن گلایکول به دست می آید. این ماده در صنایع آرایشی و بهداشتی، چسب سازی، داروسازی، کشاورزی، باتری سازی و … کاربرد دارد.

محصولات پیشنهادی