پلی کواترنیوم 10(Polyquaternium 10)

پلی کواترنیوم 10یک ترکیب پلیمری کاتیونیک مصنوعی است که بصورت پودر گرانول سفید رنگ می باشد. این ماده غیر تحریک کننده و غیر حساسیت زا برای پوست است و خاصیت ترمیم پروتئین های آسیب دیده را دارد، از این رو کاربردهای فراوانی در صنایع آرایشی و بهداشتی، غذایی، دارویی و … دارد.

پلی کواترنیوم 10یک ترکیب پلیمری کاتیونیک مصنوعی است که بصورت پودر گرانول سفید رنگ می باشد. این ماده غیر تحریک کننده و غیر حساسیت زا برای پوست است و خاصیت ترمیم پروتئین های آسیب دیده را دارد، از این رو کاربردهای فراوانی در صنایع آرایشی و بهداشتی، غذایی، دارویی و … دارد.

محصولات پیشنهادی