کوکوآمید پروپیل بتائین (Cocamidopropyl Betaine)

کوکوآمید پروپیل بتائین یا کوکامیدوپروپیل بتائین (CAPB) مخلوطی از ترکیبات آلی است که معمولا بصورت یک محلول چسبناک زرد کمرنگ موجود می باشد. این ترکیب یک اسید آمید چرب است که در ساختار خود یک گروه چربی دوست و یک گروه آب دوست دارد. این ساختار به محصول اجازه می دهد تا به عنوان یک سورفاکتانت و یک ماده شوینده عمل کند. این ماده در صنایع آرایشی و بهداشتی، شوینده ها، نساجی، چرم سازی، داروسازی و … کاربرد دارد.

کوکوآمید پروپیل بتائین یا کوکامیدوپروپیل بتائین (CAPB) مخلوطی از ترکیبات آلی است که معمولا بصورت یک محلول چسبناک زرد کمرنگ موجود می باشد. این ترکیب یک اسید آمید چرب است که در ساختار خود یک گروه چربی دوست و یک گروه آب دوست دارد. این ساختار به محصول اجازه می دهد تا به عنوان یک سورفاکتانت و یک ماده شوینده عمل کند. این ماده در صنایع آرایشی و بهداشتی، شوینده ها، نساجی، چرم سازی، داروسازی و … کاربرد دارد.

محصولات پیشنهادی