گوارگام (Guar Gum)

گوارگام (صمغ گیاه گوار) یا گواران (Guaran) از دانه های گیاه گوار که اغلب در هند و پاکستان رشد می کند به دست می آید. این ترکیب نوعی پلی ساکارید یا زنجیره بلند از مولکول های کربوهیدرات (ترکیبی از دو قند مانوز و گالاکتوز) به هم متصل است که مصارف بسیار زیادی در صنایع غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی، نساجی، کاغذ، نفت و گاز، رنگ و رزین و … دارد.

گوارگام (صمغ گیاه گوار) یا گواران (Guaran) از دانه های گیاه گوار که اغلب در هند و پاکستان رشد می کند به دست می آید. این ترکیب نوعی پلی ساکارید یا زنجیره بلند از مولکول های کربوهیدرات (ترکیبی از دو قند مانوز و گالاکتوز) به هم متصل است که مصارف بسیار زیادی در صنایع غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی، نساجی، کاغذ، نفت و گاز، رنگ و رزین و … دارد.

محصولات پیشنهادی